اخبار

عکس مدیر آموزشگاه
برشور کشت زعفران
از مدیر آموزشگاه در جمعه، 29 شهریور 1398، 2:42 عصر
 

برشور کشت زعفران

 
عکس مدیر آموزشگاه
بروشور حسابداری
از مدیر آموزشگاه در جمعه، 29 شهریور 1398، 2:38 عصر
 

بروشور حسابداری آموزشگاه فردیس دانش

 
عکس مدیر آموزشگاه
برنامه و بروشورهای آموزشگاه فردیس دانش
از مدیر آموزشگاه در جمعه، 29 شهریور 1398، 2:32 عصر
 

برنامه و برشورهای آموزشگاه فردیس دانش


 
عکس مدیر آموزشگاه
اولین نمایشگاه کتاب و کمک آموزشی ایران - تبریز ، نمایشگاه بین المللی تبریز 1398،
از مدیر آموزشگاه در جمعه، 29 شهریور 1398، 1:40 عصر
 

آموزشگاه فردیس دانش در اولین نمایشگاه کتاب و کمک آمزشی ایران - تبریز بطور فعال شرکت نموده است.

بطوریکه مراجعه کنندگان در دو بخش هنرهای تجسمی و باغبانی فعالیت شدیدی داشتند.